Menő-menza

Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében

 

Projektelem címe: Tájékoztató nap gyermekek és családjaik számára

Téma: Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, ételkóstolás gyermekek, szülők számára

Érintett tanulók: tanulók, szülők, érdeklődők 500 fő

Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, 5630 Békés, 23, Jantyik Mátyás u. 23-25,

.Időpont: 2019. október 10. 13.00-16.00

 

1.Cél:

A lakosság egészségtudatosságának növelése nem közvetlen cél, azonban a célcsoportra való tekintettel számítunk arra, hogy nem kizárólag az iskolába járó gyerekek, és közvetlen családtagjaik, de azok szűkebb környezete is új tájékoztatásokkal gazdagodik a projekt üzenetivel kapcsolatban közvetlen módon. Ételkóstolás tartása közismert személyiségek közreműködésével, aki által kedvet csinálunk az egészséges táplálkozás módjának elsajátításához, ismerjék meg a gyerekek a helyes kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságát, betegségmegőrző szerepét. A felnövekvő, célcsoportba tartozó gyerekek közvetlenül is továbbadják majd reményeink szerint ismereteiket felnőtt korukban saját családjuk számára, hozzájárulva a jövő nemzedékeinek egészségesebbé válásához. A fiataljaink ismerjék mozgásképességeik szintjét, fejlesztésének és fenntartásának módját, a mozgás, a versengés örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik teljesítményét, ismerjék fel a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. A rendszeres fizikai cselekvési kedv váljon életük részévé.

2. Közismert személyek –Bemutatás

 1. Ambrus György Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács a Békés Megyei Culinary Team vezetőjével és csapatával valósult meg.
 2. Opicz Barbi, Dér Heni magyar énekesnők.
 3. Gulyás Miklós tánctanár, Nagy Katalin- Wing Tsun mesterek bemutatói,
 4. .Bényei Gáborné, Komáromi Tibor, Hamza Sándor, Vozár Tibor, Szemerédi Anna, Petneházi Jánosné, Mucsi Nikoletta, Pikó Tamás őstermelők, Szakács László, Balogh Gáborné, Csarnai Judit, Átkarolva Egyesület egészséges ételeket készítő szakemberek

3. Fejlesztési területek – nevelési célok

Énkép, önismeret: Megtanulják a másokra figyelést, ezáltal kialakul bennük az értő figyelem technikája, képesek lesznek azonosítani az érzéseiket és a másokra tett hatásukat, fejlődik az empatikus képességük és a kapcsolati kultúrájuk.

Környezeti nevelés: Szeressék településüket, és környezetüket. megfelelő pozitív természetszemlélet a környezetvédelem keretén belül.

Tanulás: új ismeretek szerzése és rendszerezése, Élményszerzés és ismeretfeldolgozás. Problémamegoldó képesség. Kreativitás. Kommunikációs készségek. Együttműködő készség

Egészségfejlesztés, testi nevelés, lelki nevelés: egészséges életvitel iránti igény, egészséges életstílusok és életmodellek megismertetése, lelki (érzelmi, akarati, értelmi) képességeik gondozása és az embertársakkal kapcsolatos szociális együttműködési készségek kialakítása.

4. Megvalósítás leírása

Az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány közhasznú szervezet. A békési Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményében dolgozó pedagógusok, szülők, hozzátartozók alapították 1996. évben. Az Alapítvány céljainak meghatározásánál nagymértékben alkalmazkodott az iskola igényeihez, szokásaihoz, szociokulturális környezetéhez. Az Alapítvány tevékenységét önkéntes munka keretében látja el. Tevékenysége céljainak megfelelően jelenleg is a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményében a gyermekek és szüleik körében népszerűsíteni az egészséges életmódot. Célja felhívni a figyelmet a helyes táplálkozás, a mozgás és a sport, a tiszta és élhető környezet megvalósulásával elérhető jobb életminőségre, az egészségmegőrzés fontosságára. Jelenleg részt vesz a „EFOP-1.8.5-17-2017-00059 azonosítószámú a „Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” című pályázati projektben, ahol az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátítása kerül támogatásra, valamint a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása dietetikus szakértő bevonásával. Az egészségnevelés területén célunk, hogy a gyerekek számára egészségtudatos élet- és gondolkodásmódot mutassunk be és éljünk meg velük közösen. A projekten belül folyamatosan megvalósuló programok: tájékoztató napok a gyermekeknek és a családjaik számára, egészséges ételek készítése versenyek szervezése, egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése közismert személyek segítségével. A gyermekek és családtagjaik körében a szemléletmódra kívánunk hatást gyakorolni azzal, hogy bővítjük egészséges táplálkozásról szóló ismeretiket. Az életminőségük javulása érdekében, a programokhoz kapcsolódóan, fontosnak tartjuk mozgást, és a sportot is megszerettetni.

Az előadók mellett népszerűsíteni szerettük volna az egészséges ételeket a város őstermelőinek terméke által. Kóstolhattak a résztvevők mézet, teljeskiőrlésű lisztből készült süteményeket, tehénsajtot, kecskesajtot, hagymalekvárt, sülttököt, szilvát, szőlőt, körtét, céklát, különböző magvakat (dió, mogyoró, napraforgó, tökmag), nyers zöldségeket (uborka, répa, paradicsom), különböző növények csíráit, diabetikus süteményeket, szilvalekvárt, baracklekvárt, préselt gyümölcs italokat (cukor hozzáadása nélkül) rózsavizet, zöldségsaláta változatosságokat.

Az interaktív játékok nagyon népszerűek voltak a gyerekek körében. a helyes megoldást jutalommal díjaztuk. (alma, banán, ceruza, jegyzetfüzet)

Állomások:

 

 1. Gyógy- és fűszernövények felismerése illat alapján
 2. Zöldségfelismerő
 3. Óriás zöldség puzzle
 4. Keresztrejtvény, színező a kisebbeknek
 5. Memóriajáték, szó-képegyeztető: gyümölcsök, zöldségek

 

Az udvaron eközben különböző sportolási tevékenységet biztosítottuk:

 1. Lovaglás
 2. Wing Tsun alapfogások kipróbálása

 

5. Szervezési feladatok

 1. Időpont, helyszínegyeztetés a városi Kulturális központ vezetőjével.
 2. A programban szereplő közismert személyiségek megkeresése
 3. Megvalósítást megelőző 1 hónappal plakátok készítése
 4. Meghívók a szülőknek
 5. Kapcsolat felvétel a városban élő helyi őstermelőkkel, egészséges ételekkel foglalkozó szakemberekkel
 6. Kapcsolat felvétel a helyi iskolákkal
 7. Szükséges anyagok beszerzése
 8. A program lebonyolításában részt vevő személyek felkérése, tájékoztatása
 9. A program részletes megbeszélése, feladatok kiosztása
 10. Animátorok felkérése
 11. A program helyszínén lebonyolításra kerülő állomások megtervezése

 

6. A fórum eredménye

A többségi iskolából, valamint a mi intézményünkből érkező gyermekek, pedagógusok, szülők és érdeklődő résztvevők nagy érdeklődéssel, figyelemmel kísérték végig Ambrus György, előadását. A Kung-fu bemutató, a rögtönzött táncoktatás nagyon sok fiatalt mozgatott meg. Opicz Barbi, Dér Heni koncert volt a gyerekek számára a délután fénypontja. Együtt énekeltek, táncoltak. Az állomásokon nagy számban vettek részt a jelenlevők.

Eredménynek könyvelhetjük el, hogy a gyerekek, szülők, felnőttek már nem idegenkedtek a különböző zöldségektől, növényi csíráktól. A felkínált különleges ételeket jóízűen fogyasztották el.

A programot nagyon eredményesnek könyveltük el.

 

7. Módszerek, munkaformák

 1. Előadás
 2. Ráhangolás,
 3. Új ismeretközlés ismeretbővítés
 4. Differenciálás
 5. Magyarázat
 6. Elbeszélés
 7. Egyéni munka
 8. Csoportos munka

Békés, 2019. 10. 11.                                                                                  Pataky Attiláné

                                                                                                                   szakmai vezető