Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

5630 Békés, Szánthó Albert utca 10.

06-66/411-039

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Óvodai beiratkozás

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Kollégáim Békésen és Magyarbánhegyesen ma már igyekeztek kapcsolatba léptek Önökkel/Veletek hiszen mától életbe lépett az új, tantermen kívüli nevelés-oktatás, digitális tanrend. Aktívan és felelősségteljesen készülünk a feladatokra, és ugyanezt kérem Önöktől és Tőletek is. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy az adott évfolyam követelményeit a gyermekeknek teljesíteni kell! Jegyeket, értékeléseket ugyanúgy fognak kapni, mintha bent tartózkodnának az iskolában.

Kedves Dr. Illyés EGYMI-s, óvodás gyermeket nevelő Szülők!

Az óvodáinkba (Békés és Magyarbánhegyes) március 17-től (kedd) nem tudjuk fogadni a gyermekeket. Akiknek még a holnapi nap megoldhatatlan, - és csak azok - hozhatják gyermeküket. Keddtől viszont, csak azoknak tudunk felügyelet biztosítani, akiknél a szülők munkaköre a járvány megfékezésével kapcsolatos ( orvos, asszisztens, köztisztviselők) Kérem szíves megértésüket és együttműködésüket!

Tisztelettel: Aléné Kucsera Andrea intézményvezető

Oldalak